ලෙහුණු ගැටය

2016-08-18 11:38:00       723
feature-top
සේවයෙන් ඉසිඹු ලබන විට ඔහු වැඩ කරමින් සිටියේ නගර සභා ලේකම්වරයකු ලෙස ය.

ආයතනයේ ඉහළ විධායක තනතුරක් දරමින් සිටිය ද ඔහුට රහසිගත අන්වර්ථ නාමයක් පටබැඳී තිබිණි.

‍ෙම් අතර අදාළ නගර සභාව මඟින් කිසියම් සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කැරී තිබිණ. පෙර සඳහන් ලේකම්වරයා පදිංචිව සිටියේ සමීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රදේශයේ ය.

සමීක්ෂණයට යෑමට පෙර නිලධාරීහු පිරිසක් ඊට අදාළ අවසාන සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

‘අපි අරයට තේ දඩයක් ගහමු!’ කෙනෙක් යෝජනා කළේ ය. අරයා යැයි කියන ලද්දේ රහසිගත අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වුණු නිලධාරියා ය.

‘ඔව්, අපි කුණා මහත්තයට දඩයක් ගහමු!’

කටයුත්ත ස්ථිර විය.

නගර සභා නිලධාරීන් දස දෙනකු පමණ එන බවත්, ඔවුනට හොඳින් සංග්‍රහ කළ යුතු බවත් දැන ගන්නට ලැබුණු නගර සභා ලේකම්වරයා කළ යුත්තේ කුමක් දැයි කල්පනා කරන විට හොඳ උපායක් හිතට ආවේ ය.

ඒ වූ කලි අදාළ ප්‍රදේශයේ පිවිසුම් මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට අරඅඳිමින් සිටි යුගයකි. මෙය ප්‍රයෝජනයට ගත් ලේකම්වරයා ගමේ යම් යම් අය මුණ ගැසී හදිසි පණිවිඩයක් දුන්නේ ය.

‘පාරේ වැඩේ බලන්ඩ නගර සභාවෙන් දහයක් විතර එනවා. අපි හොඳට තේ ටික දෙමු.’

කටයුත්ත පිළියෙල විණි. කැවුම් කිරිබත් ලේකම්වරයාගේ ගෙදර මේසයේ පිරිණි.

නිලධාරීහු පැමිණියහ.

සංග්‍රහය ඉහළින් පැවැත්විණි.

නිලධාරීන් ආපසු යෑමට සැරසෙන විට ගම්මු පිරිසක් ඔවුන් වෙත ආහ.

‘සර් කොහොමද අපේ පාරෙ වැඩේ? වැඩේ ඉක්මනට කෙරෙනව නේද?’

නිලධාරීහු මුහුණට මුහුණ බැලූ හ.

‘මොන පාරෙ වැඩේ ද?’

‘ඇයි මේ පාරෙ වැඩේ! සර්ල ඒක ගැන කතා කරන්ඩ නේ අද ආවෙ?’

‘නැ නැ. අපි ආවෙ වෙන සමීක්ෂණයක් කරන්ඩ! පාරෙ වැඩේ බලන්ඩ ටී.ඕ. මහත්තුරු එයි’

ලේකම්වරයාගේ ගැටේට අසුවුණු රස කැවිලි ගෙනා ගම්මු තනි තනිව ලජ්ජාව බුක්ති විඳ ගත් හ.

තමන් ගැසූ ඒ ගැටය ද ලේකම්වරයා ලේසියෙන් ම ලිහා දැමූ ආකාරය නිලධාරීන්ගේ කතා බහට ලක් විය.

‘මොනව උනත් කුණා මහත්තය කුණා මහත්තයම තමයි!’

බළන්ගොඩ, අමුපිටියේ, චන්ද්‍රපාල ලේකම් ගේ මහතා විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් ඇසුරිනි.

Wmqgd .ekSu Ys% ,xld ñr¾ fjí wvúh weiqfrks

More News »