වේලක රස

2016-07-12 03:25:00       730
feature-top
හැම සෙනසුරාදාවක ම හලාවත නගරයේ රෑ පොළක් පැවැත්වෙයි.

පසුගිය සතියක හැන්දෑවේ එළවළු ටිකක් මිලදී ගනු පිණිස මම එහි ගියෙමි.

පොළ දිගේ ටික දුරක් ගිය මගේ දෑස කිසියම් තැනක රැඳිණ.

අසරණ මවක් එළවළු වෙළෙන්දකු ඉදිරියේ කාසි කිහිපයක් පා ගෙන සිටියා ය.

දැන් අම්මෙ ඔය ගාණට එළවළු දෙන්නෙ කොහොමද? දැන් එළවළු හරි ගණන්නේ වෙළෙන්දා කීවේ ය.

‍එහෙත් ඇය නොසැලී සිටියා ය. ඇගේ මුහුණෙහි වූයේ දැඩි වේදනාවකි.

ඒ බැල්ම තවදුරටත් දරා නොගත හැකි හෙයින්දෝ වෙළෙන්දා එළවළු දෙක තුනක් ඇගේ මල්ලට දැමුවේ ය.

එහෙත් කාසි ටික නොගත්තේ ය.

හලාවත, ඇම්.ඩබ්ලිව්. අරුණ ශාන්ත පීරිස් මහතා විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් ඇසුරිනි.Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »