ඉගෙනුමට අත හිත

2016-07-07 10:28:00       728
feature-top
පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකරුවෙක්මි.

නෙළුම්විලෙන් හමු වූ ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති දැරියකට උසස් පෙළ දක්වා ඉගනීමට උදවු කළෙමි. ඇය මෙවර අගෝස්තු විභාගයට මුහුණ දීමට නියමිතය.

සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ හදාරන තවත් එබඳුම සිසු දැරියකට උදවු කිරීමට කැමැත්තෙමි.

මගේ අනන්‍යතාව පළ නොකරන්න.

සිළුමිණ පාඨකයකු විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් ඇසුරිනි.

උදවු වුවමනා දැරියනට නෙළුම්විල ලිපිනයට සිය ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මසක් ඇතුළත ලැබෙන ලිපි අදාළ පරිත්‍යාගශීලියාට, යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ලියුම් කවරයේ ඉගෙනුමට අත හිත යනුවෙන් සඳහන් කරන්න.

- සංස්කාරක
නෙළුම්විල, සිළුමිණ,
ලේක්හවුස්, කොළඹ 10.Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »