අමුතු ගනුදෙනුව

2016-06-07 09:16:00       725
feature-top
සිඟන මිනිසුන් වැඩිපුර දැකිය හැක්කේ සිකුරාදා දිනවල යැයි කියනු ලැබේ.

මේ කියන දවස ද සිකුරාදාවකි.

නගරයක වීදියකි.

මම මුදලාලි කෙනකු සමඟ ඔහු ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ දොරකඩ කතා කරමින් සිටියෙමි.

යාචකයෙක් පැමිණියේ ය.

පිනට යමක් ඉල්ලගන්ඩයි

මුදලාලි ඔහු අත නෝට්ටුවක් තැබුවේ ය.

එය රැගෙන පිට ව නොගිය යාචක තෙමේ තමා සන්ත‍කයේ තිබූ කාසි වගයක් පිටතට ගත්තේ ය.

මුදලාලි මේ සිල්ලර කාසි ටික අරගෙන මට කොළවලින් දෙන්ඩ පුළුවන් ද?

මුදලාලි ද කිසිත් නොදොඩා ම යාචකයා දුන් සිල්ලර කාසි ගණන් කර බාර ගෙන ඊට සරිලන වටිනාකම නෝට්ටුවලින් ගෙව්වේ ය.

නෝට්ටු කිහිපය ද නමා මිරිකා ගත් යාචක තෙමේ තවත් මොහොතක් නොසෙල් වී සිටියේ ය.

ඔහු නොයෑම අපට ද ප්‍රශ්නයක් විය.

හොඳින් අප දෙස බැලූ යාචක මුහුණේ හිනාවක් නැගිණ.

මහත්තයො මේ ළඟ පාත බාර් එකක් එහෙම තියනව ද?

මුදලාලි ගේ මුහුණ හැකිළී ගියේ ය. මට ද මොකක්දෝ කියා ගන්නට නොහැකි හැඟීමක් ඇති විය.

යාචක තෙමේ හෙමින් ම යන්නට ගියේ ය.

හලාවත, ඇම්. ඩබ්ලිව්. අනුර ශාන්ත පීරිස් මහතා විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක් ඇසුරිනි.

Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »