නෙත් පැතීම

2016-05-18 01:19:00       724
feature-top
රිය අනතුරක් හේතුවෙන් වසර දහ තුනක කාලයක සිට මගේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වී තිබේ.

අනතුර සිදු වූ මුල් යුගයේ මා පිරික්සූ විශේෂඥයා කියා සිටියේ පෙනීම යහපත් කර ගත නොහැකි බව ය. නමුත් මෑතක දී යළි පිරික්සූ විශේෂඥයකු කීවේ යාන්තමින් හෝ පෙනීම ලබා දිය හැකි බව ය.

එ‍සේ වුව ද කිසිසේත් මුදලක් ඉපැයීමේ හැකියාව නැති මා හට ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් දස දහසක් පමණ වැය කිරීමට සිදුව තිබේ. මාගේ මාපියෝ ද වියපත් ය.

දෑසට පෙනුම ලබා ගැනීම මගේ සිහිනයයි. එහෙයින් ඔබේ පිහිට පතමි.

වැලිගෙපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පුස්සතොට ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයේ පදිංචිකරුවෙක්මි.


Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »