ගමනක රස

2016-03-16 09:47:00       725
feature-top
පෞද්ගලික බසයකි.

එහි පසක අසුන් දෙකක පේළියකි. අනිත් පැත්තේ අසුන් තුනක පේළියකි. බැලූ බැල්මට සියලු අසුන් පිරී ගොසිනි.

අතරමඟදී වියපත් කතක් එහි නැගුණා ය. හිස් අසුනක් නොමැති බව පෙනුණෙන් ඇය තැනක හිට ගත්තා ය.

ඇය සිටි තැන තුන් දෙනෙකුට හිඳ ගත හැකි පේළියේ වාඩි වී සිටියේ දෙදෙනකු පමණක් බව විමසිල්ලෙන් බැලූ මට පෙනිණ.

එතැන ඈ අසල හිඳ සිටි පිරිමියා ඇය දැක නොදුටු ගානණට නොසෙල්වී සිටියේ ය.

ඊළඟට බසයට අතරමඟදී ගොඩ වූයේ මුහුණ සායමින් හැඩ කර ගත් අව් කණ්ණාඩියක් ද පැලැඳි තරුණියකි.

අර පුද්ගලයා ඇය දෙස බලා හිනැහී ඇයට හිඳ ගැනීමට ඉඩ සලසා පසෙකට වූයේ ය.

එහෙත් එතැන හිඳ ගත්තේ ඇය නොවේ. ඈ කළේ හිටගෙන ගමන් කරමින් සිටි වියපත් කත අමතා එහි අසුන් ගන්නැයි ඉල්ලීම ය.

වියපත් කත එහි හිඳ ගත්තා ය. තරුණිය සිටි පරිදි ම හිටගෙන ගමන් කළා ය.

බැලූ බැල්මට බොළඳ එකියක සේ පෙනුණ ද ඇය ජීවන අත්දැකීම්වලින් පොහොසත් අයකු යැයි මට සිතිණ.

Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »