සාදයක මතකය

2015-11-22 10:11:00       729
feature-top

මා මිතුරකු ගේ පුතෙක් නවසීලන්තයේ පදිංචි වී සිටියි. ඔහු නවසීලන්ත යුවතියක සමඟ එරට දී විවාහ දිවියට පත්ව තිබේ.

නව යුවළ අපේ නෑයන් හමුවීමේ සතුටු සාදයට අපට ද ඇරියුම් ලැබිණි. ඒ රාත්‍රි සාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ කණ්ඩලම හෝටලයේ ය.

සුදු ජාතික නෑ පිරිසක් අප හා මුහු වන මේ අවස්ථාව සුවිශේෂ සේ සලකා ඒ වෙනුවෙන් ඉහළින් ම හැඳ පැලඳගෙන යෑම අපේ යුතුකම කොට සැලකීමු.

පුරුෂ පාර්ශ්වය අංග සම්පූර්ණ, යුරෝපීය ඇඳුමෙනුත්, ස්ත්‍රී පාර්ශ්වය උඩරට ඔසරියෙන් හෝ ඉන්දීය සාරියෙනුත් සැරසී සිටියහ. ස්ත්‍රීන් ගේ හිස් රූප ලාවණ්‍යාගාරවලින් සකසා ගන්නා ලද මෝස්තරවලින් අලංකෘත විය. මුහුණු ආලේපනාදියෙන් හැඩ වූ අතර සිරුරු විලවනින් සුවඳවත් විය.

උත්සවය බෙරවාදන නැටුම් ගැයුම් ආදියෙන් විචිත්‍ර වූයේ විදෙස් නෑ පිරිස සතුටු කරවනු පිණිස ය.

මේ සාදයට මුහු වූ දෙස් විදෙස් නෑ දෙපිරිස අතර ඔවුන් ගේ සමේ පැහැයට අමතරව තවත් වෙනස්කම් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කර ගත හැකි විය.

ඉන් පැහැදිලිව කැපී පෙනුණේ නවසීලන්ත නෑ පිරිස ආසියානු ඇඳුමෙනුත් අප යුරෝපීය ඇඳුමෙනුත් සැරසී සිටීම ය. නවසීලන්ත පුරුෂ පක්ෂය වර්ණවත් සරම් හා කමිස හැඳ සිටීමත්, ස්ත්‍රී පක්ෂය අපේ උඩරට ඔසරියෙන් සැරසී සිටීමත් සුවිශේෂ විය. ඒ හැර සුදු කතුන් ගේ ‍කොණ්ඩා මෝස්තර චාම් ද විය.

ආසියානු අප යුරෝපීය ඇඳුමිනුත් යුරෝපීය ඔවුන් ආසියානු ඇඳුමිනුත් සැරසී සිටීම කිසියම් උත්ප්‍රාසයක් දනවන්නක් විය.Wmqgd .ekSu isK mqj;a m; weiqfrks

More News »