නෙළුම් විල

තණ අග පණ නල


අත් හැරීම


 ගමනක රස


භූමි වාසනා


මිනිහ මළාට මමත් මළායැ?

වතු අධිරාජ්‍යයේ අණසකට යටවූ මනස්කාන්ත කඳුවැටි පෙළ කොළ පැහැගත් මැවිල්ලෙන් එක යායට වැසී

පිය පුතු වත


කුරුලු ජෝඩුව

එක්තරා ආයතනයක පාරිභෝගික සේවා අංශය යි. සේවක - සේවිකා පිරිස බරපතළ සාකච්ඡාවක ය. මාතෘකාව පවුල් 

පුංචි වීරවරිය

ඈ මගේ පුංචි මිනිබිරි ය. වයස අවුරුදු තුනකි.

ගෙදර කවුරුත් ආදරේට ඈ ඇමතුවේ චූටි තිතී යනුවෙනි. චූටි තිතී ආදරේට මා ඇමැතුවේ චී කියා ය.

සොහොයුරු පෙම

මල්ලි, චූටි මල්ලිගෙ‍ නළල තුවාල වෙලා. මැෂින් එකක කෑල්ලක් වැදිල! ටිකක් අමාරුයි ලොකු අක්කා මද්දු මලයාට ඇමතුමක් දුන්නා ය.

සැබෑ අම්මා

සිය ස්කූටරයට නගින මේ අම්මා ලොකු දූ එහි පිටුපසට නංවා ගෙන

මැණික් රසකතා

ඇලහැර ඔක්කම්පිටිය වැනි කැලෑවල වැදී මැණික් ගැරූ පිරිස රාත්‍රි කාලයේ නිදිමත එන තුරු කාලය ගෙවීම සඳහා කාඩ් සෙල්ලම් කිරීම සඳහා කාඩ් කුට්ටම් ගෙන යති. ඒ

බටනළා වැයූ පියදාස

ඇලහැර ඔක්කම්පිටිය වැනි කැලෑවල වැදී මැණික් ගැරූ පිරිස රාත්‍රි කාලයේ නිදිමත එන තුරු කාලය ගෙවීම සඳහා කාඩ් සෙල්ලම් කිරීම සඳහා කාඩ් කුට්ටම් ගෙන යති. ඒ

More News »

add_one